GIỚI THIỆU
Chuyên cung cấp dịch vụ điện và dịch vụ thu gom rác.
 
Chúng tôi luôn luôn nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho bà con. Chúng tôi luôn luôn hướng tới dịch vụ tốt nhất
 

HỢP TÁC XÃ ĐIỆN NƯỚC LĂNG CÔ

Địa chỉ: Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Giám đốc: Hà Hải Nam