Cung cấp dịch vụ điện

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho điện


Trong khu vực dự án có các tuyến điện cao thế bao gồm: Tuyến 110 KV lộ kép, tiết diện dây AC 150- Đà Nẵng–Huế đi qua khu Lăng Cô và tuyến cao áp 500 KV xuyên Việt tiết diện dây ACO-4x400, đi về phía Tây đầm Lập An.

Tuyến 15 KV từ Trung Trung Kiền đi Lăng Cô, tiết diện AC-70 cung cấp điện cho các trạm Lộc Hải 1, Lộc Hải 2, Lộc Hải 3, Lộc Hải 4 với tổng công suất 550 KVA.

Tại địa điểm thôn Lập An, có 1 trạm biến áp trung gian 110/22kV – 2x25MVA (trạm Lăng Cô), hiện tại mới lắp đặt một máy biến áp 110/22kV – 25 MVA.
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

HỢP TÁC XÃ ĐIỆN NƯỚC LĂNG CÔ

Địa chỉ: Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Giám đốc: Hà Hải Nam