Cung cấp dịch vụ điện

Trong khu vực dự án có các tuyến điện cao thế bao gồm: Tuyến 110 KV lộ kép, tiết diện dây AC 150- Đà Nẵng–Huế đi qua khu Lăng Cô và tuyến cao áp 500 KV xuyên Việt tiết diện dây ACO-4x400, đi về phía Tây đầm Lập An.

Dịch vụ thu gom rác thải

Là một trong những HTX đi đầu trong thu gom, xử lý rác thải, thời gian qua, HTX Kinh doanh Điện Lăng Cô đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua xe công nông chuyên chở rác, ủi hầm chứa rác và trả lương, chi bồi dưỡng cho nhân viên. 

Trang [1]
 

HỢP TÁC XÃ ĐIỆN NƯỚC LĂNG CÔ

Địa chỉ: Thị Trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Giám đốc: Hà Hải Nam